Vergoeding

Dieetadvisering wordt voor 3 uur vergoed vanuit de basisverzekering. Diversen zorgverzekeraars bieden extra dieetadvisering aan in de aanvullende verzekering. Sommige zorgverzekeraars vergoeden dieetadvisering alleen als u een verwijsbrief heeft van een arts. In bepaalde situaties komt u in aanmerking voor een vergoeding als onderdeel van een ketenzorgprogramma. Uw huisarts bepaalt of u in een dergelijk programma wordt opgenomen. Een voorbeeld van een dergelijk programma is de behandeling en begeleiding van mensen met diabetes, COPD of hart- en vaatziekten. Dieetbehandeling vindt voor een deel plaats in de praktijk (of bij u thuis) en voor een deel buiten uw aanwezigheid. Ook het berekenen van de voeding, het opstellen van het behandelplan, beoordelen van eetverslagen, maken deel uit van de totale behandeltijd. Indien u verzekerd bent voor dieetadvisering wordt de declaratie rechtstreeks naar de verzekering gestuurd. Het eigen risico van de basisverzekering wordt door de zorgverzekeraar rechtstreeks met u verrekend.

De tarieven die met de diverse zorgverzekeraars zijn afgesproken verschillen en variëren tussen € 60,00 en € 65,00 per behandeluur.  De toeslag voor een huisbezoek tussen € 15,00 en € 26,00.