Vergoeding

Dieetadvisering wordt voor 3 uur vergoed vanuit de basisverzekering. Diversen zorgverzekeraars bieden extra dieetadvisering aan in de aanvullende verzekering. Huisbezoeken worden alleen vergoed als u een verwijsbrief heeft van een arts. In bepaalde situaties komt u in aanmerking voor een vergoeding als onderdeel van een ketenzorgprogramma. Uw huisarts bepaalt of u in een dergelijk programma wordt opgenomen. Een voorbeeld van een dergelijk programma is de behandeling en begeleiding van mensen met diabetes, COPD of hart- en vaatziekten. Dieetbehandeling bestaat uit een consult (op locatie, telefonisch of via videogesprek)  en de tijd voor het berekenen van de voeding, het opstellen van een dieet- of voedingsadvies en regelen van de medische voeding. Deze tijd wordt “individueel dieetvoorschrift” genoemd. Indien u verzekerd bent voor dieetadvisering wordt de declaratie rechtstreeks naar de verzekering gestuurd. Het eigen risico van de basisverzekering wordt door de zorgverzekeraar rechtstreeks met u verrekend.

De tarieven die met de diverse zorgverzekeraars zijn afgesproken verschillen en variëren tussen € 69,- en € 75,- per behandeluur.

Wanneer u geen gebruik maakt van de vergoeding vanuit de basis- of aanvullende verzekering dan is het uurtarief € 80,-.