Cursus “Goedkoop Gezonde Voeding”

Doel

Het doel van de cursus “Goedkoop Gezonde Voeding” (voorheen “Goede voeding hoeft niet veel te kosten”) is om mensen te leren hoe ze met een beperkt budget toch gezond kunnen eten. Het verhogen van het prijsbewustzijn, het kennismaken met betaalbare producten, het overbrengen van kennis over gezonde en goedkope voeding en het stimuleren tot gedragsverandering zijn hierbij belangrijk.

Doelgroep

De cursus is zeer geschikt voor een groeiende doelgroep namelijk: mensen die moeten rondkomen met minder geld.
Landelijk is er veel erkenning voor de cursus.. Zo kreeg de cursus in 2003 de Stimuleringsprijs Openbare Gezondheidszorg en in 2009 de landelijke GGD prijs. Omdat juist mensen met een lager budget vaker en op jongere leeftijd gezondheidsproblemen krijgen dan mensen die meer te besteden hebben, valt hier veel winst te behalen. Eerder onderzoek van de Universiteit Maastricht toonde al aan dat mensen gezonder gingen eten na afloop van de cursus. Momenteel wordt onderzocht of deelnemers ook kunnen besparen op hun boodschappen na het volgen van de cursus.

 

Inhoud van de cursus

De cursus bestaat uit twee voorlichtingsbijeenkomsten van twee uur en een reminder (herinnering aan de voorgenomen gedragsverandering) per sms. De interventie bevat veel praktische werkvormen en is zeer visueel opgezet. De cursus kan zelfstandig worden ingezet of geïntegreerd in bestaande cursussen.  De cursus is ontwikkeld in samenwerking met de Kredietbank Limburg, GGD Zuid Limburg en de Universiteit Maastricht.

Resultaten

Onderzoek van de Universiteit Maastricht heeft aangetoond dat deelnemers gezonder gaan eten. Zo gebruiken cursisten na afloop van de cursus vaker een vloeibaar bak- en braadproduct voor de bereiding van de maaltijd, eten vrouwen in de vrijwillige cursus meer vers fruit en eten migranten na afloop van de cursus meer fruit en verse groenten. De cursus wordt daarnaast goed gewaardeerd. De meeste cursisten vinden de bijeenkomsten (heel) interessant (89%), (heel) duidelijk (93%) en (heel) leuk (89%).